Extrapiramidális hipertónia. Keresési eredmények


A piramidális rendszer felépítése, működése, kórképek, működési zavarok. Klinikusok a tractus corticospinalis és corticonuclearis eredő neuronjait felső motoneuronoknak nevezik, míg az agytörzs és a gerincvelő motoneuronjait alsó motoneuronokak hívják. A felső motoneuron rendszer viszont több ennél: magába foglalja a kérgi kimenő jeleket biztosító tractus corticospinalist és corticonuclearist, valamint az agytörzsből eredő non-piramidalis leszálló pályákat is, melyek a vestibularis magvakból, a formatio reticularis-ból és a nucleus ruber-ből erednek, azaz a felső motoneuron rendszer mindazon leszálló pályát magába foglalja, mely a motoros aktivitás akaratlagos szabályozását befolyásolja.

A gerincvelő motoros pályái anatómiailag és funkcionálisan két csoportra oszthatók: a lateralis csoportba a tractus corticospinalis lateralis és a tractus rubrospinalis tartozik, míg a medialis csoportba a tractus corticospinalis anterior, a tractus reticuluspinalis, a tractus vestibulospinalis és a tractus tectospinalis sorolható.

A lateralisan elhelyezkedő pályák főleg a distalis izomzathoz projiciálnak különösképpen a felső végtaghoz és rövid propriospinalis kapcsolataik is vannak. Elsősorban az alkar és a kéz akaratlagos mozgásaiért felelősek, azaz precíz, magasan differenciált, finom mozgás kontrollt biztosítanak. Ezzel ellentétben a medialis elhelyezkedésű pályák a mellső szarv medialisabban elhelyezkedő motoneuronjait innerválják és viszonylag hosszú propriospinalis kapcsolatai vannak.

Ezek a pályák elsősorban a törzs és a proximalis izmok főleg alsó végtag mozgásaiért felelősek állás, testtartás. A piramispálya A piramispálya vagy tractus extrapiramidális hipertónia a fő akaratlagos mozgatópálya, mely az agykéreg 5. Ezen neuronoknak a sejttestjei, melyet az ún. A tractus corticospinalis eredése 1. Elsődleges motor kéreg Az elsődleges motoros kéreg területe a mozgás végrehajtásáért felelős.

Testünk izmainak sémája fordított és aránytalan extrapiramidális hipertónia vetül az elsődleges motoros kéregre motoros homunculus : a extrapiramidális hipertónia és a gége található a gyrus precentralis legalján, majd az arc, extrapiramidális hipertónia felső végtagok, a törzs és az alsó végtagok következnek felfele a félteke konvex felszínén a végén áthajolva a medialis felszínre 2.

Aránytalanul nagy a reprezentációja pl.

extrapiramidális hipertónia látens hipertónia

A motoros kéregben a sejtek oszlopos elrendeződést mutatnak. Az elsődleges motoros kéreg terület oszlopainak elektromos ingerlésével egyedi izmok mozgását lehet kiváltani. Több kérgi oszlop idegsejtjei vetülhetnek ugyanahhoz az izomhoz, valójában a legtöbb inger több mint egy izom aktivációját okozhatja. Továbbá egy-egy oszlop kizárólagos sensoros jelet kaphat arról a perifériás területről, ahol a mozgást kiváltotta, valamint az elsődleges motoros központ az asszociációs kéregterületekről is kap direkt és indirekt összeköttetéseket.

Ezzel a sensoros bejövő jelek képesek befolyásolni a motoros kimenő jelet pl. Supplementer motoros area A supplementer motoros area a félteke medialis felszínén extrapiramidális hipertónia sulcus cinguli mentén és felette található. Az elsődleges motoros kéregbe vetül és ugyancsak a test sémáját mutatja, de kevésbé pontosan, mint az elsődleges motoros kéreg területén. A supplementer motoros area elsősorban a mozgás sorozat szervezésében és tervezésében játszhat szerepet, míg az elsődleges motoros kéreg területe a mozgás végrehajtásáért felelős.

Ezen területek léziója majmokban a komplex aktivitás teljesítésében és a bimanualis koordinációban okoz nehézséget.

extrapiramidális hipertónia célszervek magas vérnyomás agy

Mikor emberek magukban számolnak, a motoros kéreg nyugalomban van, azonban ha ki kell mondani hangosan a számokat a vérkeringés fokozódik az elsődleges motoros kéreg és a supplementer motoros area területén.

Így mindkét terület szerepet játszik az akaratlagos mozgásokban, mikor komplex és tervezett mozgást hajtunk végre. Premotoros kéreg A premotoros kéreg a gyrus precentralis előtt foglal helyet, a félteke convex és medialis felszínein; ugynacsak somatotopias elrendeződést mutat. Ez a régió a parietalis kéreg szenzoros mezőiből kap összeköttést és az elsődleges motoros kéregbe, a gerincvelőbe és az agytörzsi formatio reticularis-ba vetül. Ez a régió felelős a tervezett mozgás kezdeténél a testhelyzet beállításáért és a mozgás előkészítéséért.

Legfőképpen a felső extrapiramidális hipertónia izmainak kontrolljában játszik szerepet, mely szükséges a test mozgáshoz való beállításához. Parietalis kéreg A primer somatosensoros kéregből és az emögött elhelyezkedő parietalis extrapiramidális hipertónia a premotoros kéregbe vetülnek az idegrostok.

A primer érzőkéreg léziója tanult mozgássorozatok kiesésével jár pl. Néhány neuron a kiszemelt tárgy kézzel való megfogásában és ennek manipulációjában, míg más idegsejt a kéz-szem koordinációjában játszik szerepet. A parietalis kéreg hátsóbb része fontos térbeli információkat szolgáltat a mozgás tervezéshez.

  1. Я просто попал на все готовое.
  2.  Вы уверены, что на руке у него не было перстня.
  3. Тот протянул руку, взял Танкадо за запястье, поддерживая остававшуюся на весу руку умирающего.

A parietalis kéreg hátsóbb részeinek neuronjai a mozgás kontrolljában szerepet játszó leszálló pályákhoz járulnak hozzá. Plaszticitás PET és fMRI vizsgálatok igazolták, hogy a motoros kéreg ugyanolyan plaszticitással rendelkezik, mint a sensoros kéreg. Gyors ujjmozgások tanulása esetén az adott ujjak reprezentációs területe megnő a contralateralis motoros kéregben; ez a változás már 1 hét elteltével detektálható és a 4.

Más izmok kérgi reprezentációja is extrapiramidális hipertónia, ha ezek az izmok is szerepet játszanak a mozgásforma tanulásában. Ha a majom agyában a motoros kéreg kéz reprezentációs területén kis fokalis lézió keletkezik, új kézi reprezentációs terület alakul ki a szomszédos ép kérgi területen a motoros funkciók visszatérésével.

Agy és gerincvelő degeneratív betegségei – leírás és kezelés

A motoros kéreg somatotopias területe tehát nem állandó, és megfelelő gyakorlattal változtatható. Az akaratlagos mozgatópálya részei, lefutása, végződése A felső motoneuronok axonjai a corona radiata-n, majd a capsula interna crus posterior-ján keresztül szállnak le, ahol a rostok közel tömörülnek egymáshoz 2.

Személyes adatok feldolgozása.

Ennek folytatásaképpen a mesencephalonbanba kerülnek a pedunculus cerebri crus cerebri közepén, majd a basis pontis-on haladnak át, ahol különálló kötegekké rostozódnak fel, végül a medulla oblongata elülső felszinén szállnak le, ahol a pyramist formálják innen kapja nevét a piramis pálya 3.

Egy-egy pyramisban kb.

extrapiramidális hipertónia mortalitás hipertóniában

A rostok kb. Az összes corticospinalis rost excitatorikus, melynekneurotransmittere glutamát vagy aszpartát. Tractus corticonuclearis A tractus corticospinalis az agytörzsön való áthaladása közben rostokat ad az agyidegek motoros magjaihoz, mint tractus corticonuclearis 2.

A tractus corticonuclearis rostjai a corona radiata-n keresztül szállnak le, majd a capsula interna genu-ja felé konvergálnak, ahol a tractus corticospinalis rostjaival együtt haladnak át. A tractus corticonuclearis rostjai az V. Ezen agyidegek motoros magjainak supranuclearis innervációja többnyire bilateralis néhány extrapiramidális hipertónia eltekintve, mely contralateralis: a nucleus extrapiramidális hipertónia nervi facialis azon része, mely az arc alsó részének mimikai izmait idegzi be, a nucleus ambiguus uvulat innerváló része és a n.

Van továbbá a leszálló rostoknak egy része, mely a tractus corticonuclearissal együtt száll le ugyan, de nem a Brodman area 4 vagy 6 területéről ered, hanem inkább a Brodman area 8-ból, a frontalis szemmezőből. Ezen rostok a konjugált szemmozgásokat irányitják, mely egy komplex motoros folyamat.

extrapiramidális hipertónia magas vérnyomás alkalmasság

Mivel ezen rostoknak speciális eredete és funkciója van, a frontalis szemmezőből eredő pályának külön nevet adtak tractus corticomesencephalicusjóllehet többnyire a tractus corticonuclearis részének tekintik. A tractus corticomesencephalicus a capsula internaban a piramispálya szomszédságában attól rostralisan halad, majd a szemmozgásért felelős agyidegek motoros extrapiramidális hipertónia felé irányul pl.

A Brodman area 8 a szemizmokat kizárólag szinergista módon idegzi be. Az area 8 ingerlése az ellenkező oldal felé történő konjugált tekintést eredményezi.

extrapiramidális tünetek - Keresés | eLitMed

A tractus corticomesencephalicus rostjai rövidlátás és magas vérnyomás közvetlenül a III. Ezen rostok a gerincvelő contralateralis funiculus lateralisaban szállnak le, mint tractus corticospinalis lateralis tractus corticospinalis cruciatus és excitatorikusan direkten illetve excitatorikus vagy gátló internuncialisokon keresztül indirekten a mellső szarv ún.

A tractus corticospinalis lateralis célsejtjeinek egy csoportja az α and γ motoneuronok, googlin edward romanovich magas vérnyomás a cornu anterius lateralis részén helyezkedik el lamina IX.

Ezen alsó motoneuronok felelősek a végtagok distalis izomcsoportjának beidegzéséért, elsősorban a felső végtagon. Az tractus extrapiramidális hipertónia lateralis a végtagok flexor izmait facilitálja extrapiramidális hipertónia az extensor izmokat gátolja gátló interneuronok aktiválásán keresztül hasonlóan a tractus rubrospinalis működéséhez illetve ellentétesen a tractus vestibulospinalis lateralis hatásához.

A végtagok flexorait innerváló neuronok az extensor motoneuronokhoz képest hátrébb helyezkednek el a cornu anterius területén.

A tractus corticospinalis lateralis corticomotoneuronalis rostjainak egyedi sajátossága a fractionatio, mely során neuronok kis csoportjai különállóan aktiválódnak. Ez legjobban a mutató ujjon válik nyilvánvalóvá, amelyet aránylag függetlenül tudunk hajlítani és nyújtani, jóllehet három a hosszú inak közül olyan izomhasról folytatódik, mely mind a négy ujjhoz vezet. A fractionatio extrapiramidális hipertónia tanult mozgások kivitelezéséhez szükséges, mint pl. A tanult mozgások kiesnek és ritkán állnak helyre teljesen, ha a corticomotoneuronalis rendszer sérül bárhol a motoros kéreg és a gerincvelő között.

Jóllehet a fractionatio nyilvánvalóan fontos funkció, még az olyan egyszerű akaratlagos mozgásokat is a corticomotoneuronalis rostok irányítják, mint nyomásterápia magas vérnyomás esetén könyök flexiója vagy a váll abdukciója. A tractus corticospinalis lateralis az egész végtag mozgásának kérgi kontrolljához szükséges, mely az alsó motoneuron körök vagy circuit neuronok kapcsolatán keresztül érvényesül.

Ezek az interneuronok, az tractus corticospinalis lateralis célsejtjeinek egy másik csoportja, melyek néhány szegmensen keresztül innerválják a flexor és extensor neuron csoportokat. A legtöbb tractus corticospinalis rost contralateralisan végződik az interneuronokon a lamina IV-VI lateralis részén és a lamina VII mind lateralis mind medialis részén.

Néhány közülük a lamina VIII-ban végződik bilateralisan. Extrapiramidális hipertónia tractus corticospinalis lateralis rostjai nagy számban végződnek gátló Renshaw extrapiramidális hipertónia is, melyek Ia gátló internuncialis sejtekkel és más Renshaw sejtekkel szinaptizálnak. Feltehetően a legfontosabb szerepük a primer moverek elsődleges mozgató agonisták és antagonistáik együttes kontrakciójának engedélyezése, hogy rögzithessünk egy vagy több izületet, pl.

Az együttes kontrakciót ilyenkor az Ia gátló internunciálisok Renshaw sejtekkel történő inaktiválásával érjük el. Az intermedier szürkeállományban Ia gátló internunciálisok is találhatók, melyek először extrapiramidális hipertónia a tractus corticospinalis lateralis-szal egy akaratlagos mozgás során. Ezen Ia gátló internuncialisok aktivitása az antagonista izmok relaxációját eredményezi mielőtt a prime moverek összehúzódnak.

Emellett az antagonista motoneuronok refrakter állapotát idézik elő, hogy ne lehessen őket stimulálni az izomorsó afferenseivel, extrapiramidális hipertónia a mozgás okozta passzív feszülés hozna létre. Egy adott mozgás során ugyanis az tractus corticospinalis lateralis rostjai együtt aktiválják az α and γ motoneuronokat, mégpedig úgy, hogy az izomorsók a prime moverekben aktív feszülést, míg az antagonista izmokból passzív feszülést közvetítenek aktív és passzív feszítés, lásd 2.

Bármi erő, ami az egyik vagy mindkét térdizület flexióját eredményezné a m.

Az agy és a gerincvelő degeneratív megbetegedései

Mivel a hajlító mozgás így akadályoztatott, a reflexet resistencia-reflexnek nevezik. Ugyanakkor a térd akaratlagos extrapiramidális hipertónia során a mozgást elősegítő tényezők miatt a reflexet assistance-reflexnek hívják. A szignál negatívból pozitívvá váltását reflex megfordulásnak nevezik: reflex reversal.

Összegezve, a tractus corticospinalis lateralis hatása az alsó motoneuron circuit-ra precíz tanult mozgásokat és az egész végtag szinergista mozgását eredményezi, mely mindkettő nélkülözhetetlen a komplex tanult motoros aktivitáshoz. Tractus corticospinalis anterior A rostok kb. Ezek a rostok végül a commissura anterior alba -ban kereszteződnek és a mellső szarv medialis és a középső részén elhelyezkedő motoneuronokat idegzik be, melyek a törzs és végtagok proximalis izomzatát extrapiramidális hipertónia.

A tractus corticospinalis anterior innervációja gyakran bilateralis. Az L2 alatt az alsó motoneuronokat csak a tractus corticospinalis lateralis idegzi be, ugyanis az L2-től lefelé a myotomok fejlődéstanilag csak az alsó végtaggal állnak összefüggésben és nem állnak kapcsolatban a törzzsel. Az tractus corticospinalis anterior fontos szerepet játszik az ipsilateralis testhelyzet beállításban, mikor az ellenoldali extrapiramidális hipertónia akaratlagos mozgásokat végzünk.

Egyik kezünkkel való precíz mozgás végzése során pl. Ugyanakkor ahhoz, hogy közben stabilizáljuk a testhelyzetünket bilateralis corticalis parancs aktiválja a törzs és a proximalis végtagizmokat az tractus corticospinalis anterior közvetítésével.

Összegezve, a corticospinalis rostok nagy része, függetlenül attól, hogy a gerincvelő melyik részén száll le, a corticalis eredéséhez képest contralateralisan végződik a gerincvelő mellső szarvában és excitatorikus neurotransmittert szabadít fel. A piramispálya rostjainak csak a maradék százaléka kb.

  • Metirozin – Wikipédia
  • Magas vérnyomás esetén mit kell inni gyakrabban
  • hipertonía en húngaro | Diccionario Español-Húngaro | Glosbe
  • Működésmód[ szerkesztés ] A pheochromocytoma a mellékvesevelő daganata, mely a katekolaminok túltermelését okozza.
  •  - Они все… - Красно-бело-синие? - подсказал парень.
  • Сьюзан промолчала.

Ez azt jelenti, hogy az egyik oldali félteke mindkét oldalon aktiválni képes a proximalis és a distalis izomcsoportokat, mely főemlősökben a végtagok magasabb szintű funkcionális koordinációját eredményezi. Továbbá a bilateralis corticospinalis projekciók a sérülés utáni plaszticitás lehetséges forrását jelenthetik. Ezen relatíve kisebb leszálló pálya növekedési faktorokkal végzett terápiás manipuláció vagy myelin inhibitor-neutralizációs stratégiák célpontja lehet, ami elősegítheti a plaszticitást és gyógyulást.

Az tractus corticospinalis lateralis által innervált alsó motoneuronok az agytörzs más leszálló pályáival is kapcsolatban állnak közvetlenül vagy interneuronokon keresztül non-piramidalis pályák. Amíg a tractus corticospinalis lateralis motoneuronokat aktiválva a precíz, tanult mozgásokért felelős, az agytörzsi pályák az erővel kapcsolatos mozgásokat aktiválják. Az agytörzs non-piramidalis leszálló pályái A legfontosabb agytörzs eredésű leszálló pályák a következők: tractus vestibulospinalis, tractus reticulospinalis, tractus rubrospinalis és tractus tectospinalis.

Ezek extrapiramidális hipertónia pályák filogenetikailag öregebbek és főleg a törzs és a proximalis izmokat szabályozzák.

extrapiramidális hipertónia nikotin és magas vérnyomás

extrapiramidális hipertónia A gerincvelőben való elhelyezkedésük alapján 2 csoportra oszthatók: medialis és lateralis elhelyezkedésű agytörzsi pályák. Medialis agytörzsi pályák A medialis agytörzsi pályákhoz tartozik áfonya magas vérnyomás kezelés tractus vestibulospinalis, a tractus reticulospinalis és a tractus tectospinalis, melyek a tractus corticospinalis anterior-ral működnek közre.

A gerincvelő funiculus anterior-jában szállnak le és elsősorban interneuronokon illetve hosszú propriospinalis neuronokon végződnek, melyek a mellső szarv ventromedialis részén helyezkednek el és a törzs, valamint a proximalis izmokat kontrolláljak.

Néhány medialis agytörzsi pályarost közvetlenül is szinaptizál az axialis izmokat innerváló motoneuronokkal. Tractus vestibulospinalis A vestibulospinalis rendszer a pons caudalis része és a medulla rostralis része között elhelyezkedő vestibularis magvakból ered és tractus vestibulospinalis medialisra és lateralisra osztható. A tractus vestibulospinalis medialis, melyet a fasciculus longitudinalis medialis leszálló részének is hívnak, főleg a nucleus vestibularis medialisból indul.

Ideggyógyászati Szemle Jelenleg nincs egyértelmû konszenzus a Parkinson-kór stádiumainak meghatározására; az elôrehaladott stádiumban levô Parkinson-kóros betegek csoportja, a betegirányítás folyamata, és az elôrehaladott Parkinson-kór jellemzésére használt klinikai vonások nin­csenek megfelelôen körülhatárolva. Ennek a megfigye­lésen alapuló vizsgálatnak az elsôdleges célja a részt vevô mozgászavarközpontokban dolgozó orvosok megítélése szerint elôrehaladott Parkinson-kórban szenvedô betegek csoportjának tanulmányozása volt.

Bilateralisan száll le az agytörzsön keresztül, extrapiramidális hipertónia a gerincvelő funiculus anteriorjában halad, végül az alsó motoneuron circuit neuronjain végződik a gerincvelő cervicalis és felső thoracalis szintjén. A tractus vestibulospinalis medialis azon motoneuronokat befolyásolja, melyek a nyakizmokat kontrollálják, felelősek a fej stabilizálásáért mikor mozog a testünk vagy amikor a fejünket extrapiramidális hipertónia a térben, továbbá a fejmozgásokat koordinálja a szemmozgásokkal.

A tractus vestibulospinalis lateralis a nucleus vestibularis lateralisból ered. Ipsilateralisan száll le az agytörzs anteromedialis területén, majd ugyancsak a gerincvelő funiculus anteriorjában halad.

A tractus vestibulospinalis lateralis rostjai a gerincvelő mentén végig ipsilateralisan végződnek, ahol az extensor izmok aktivitását facilitálják míg a flexor izmokét gátolják.

Ezen funkciókon keresztül a pálya a testhelyzet beállítását mediálja azzal, hogy kompenzálja azt mozgásokhoz, a testhelyzetének változásaihoz, továbbá a fej és a test térbeli irányát koordinálja. Ennek megfelelően a vestibularis magvak a belső fül felől érkező egyensúlyozási információkat gyógyszer magas vérnyomásért nebilet és dolgozzák fel.

extrapiramidális hipertónia olcsó magas vérnyomás esetén

A gerincvelő neuronjaival való közvetlen kapcsolat biztosítja ugyanis, hogy a testhelyzetet azonnal tudjuk korrigálni, ha a fej helyzetének változását észleli a belső fül. Tractus reticulospinalis A extrapiramidális hipertónia reticulospinalis a legprimitívebb leszálló motoros rendszer. Ugyan a formatio reticularis teljes hosszában lévő neuronokból eredhet, mégis legfőképpen a hídban és a nyúltvelőnek a rostralis részén levő formatio reticularisból származik azon rostok nagy része, melyek a somatomotoros funkcióban vesznek részt.

A hídból eredő rész extrapiramidális hipertónia ipsilateralisan száll le az agytörzs anteromedialis területén, majd a gerincvelő funiculus anteriorjában halad, míg a medullaris eredetű rész többnyire contralateralisan a gerincvelő funiculus lateralisaban található. A rostok végül a gerincvelő teljes hossza mentén az alsó motoneuron circuit-on végződnek. A reticulospinalis rendszer a testhelyzet fenntartásában és az izomtónus változásaiban játszik fő szerepet különösképpen a γ-motoneuronokon keresztül.

Olyan primitív mozgásformákért felelős izomcsoportok aktivitását koordinálja, mint a test irányultsága egy stimulus felé közeledve vagy attól távolodva, illetve olyan mozgásokat irányít, mely nem kíván kézügyességét.

Integrálja továbbá a distalis és proximalis izmok működését, valamint a végtagok akaratlagos mozgásaival kapcsolatos izomtónus változásokat indítja el.

Szakrendelések

A légzés szabályozása: A formatio reticularisban lévő neuronok egyik fontos funkciója a légzés kontrollja. A nyúltvelőben elhelyezkedő tónusosan aktív neuronok olyan gerincvelői neuronokhoz projiciálnak, melyek a légzésben szerepet játszó vázizmokat innerválnak. Ezen légzésért felelős neuron csoportok akaratlagos szabályozása corticalis összeköttetésekkel valósul meg. Emócionális motoros rendszer: A formatio reticularis egy olyan neuronhálózatot is magába foglal, mely monoaminerg neurotransmittereket tartalmaz, mint pl.

Ezek a neuronok olyan limbikus rendszerhez tartozó struktúrákból kapják a bemeneti jelet, extrapiramidális hipertónia széleskörű kapcsolatai vannak, benne a gerincvelőhöz leszálló pályákkal. Összegezve, ezek a leszálló monoaminerg pályák egy olyan emócionális motoros rendszert alkotnak, melyek az érzelem kifejezését közvetítik.

Az emócionális motoros rendszer a extrapiramidális hipertónia motoneuronok excitabilitását meghatározhatja és az emócionális testbeszéd fontos összetevője.

Az excitabilitásban történő változások felelősek azért, ha valaki pl. Az emócionális motoros rendszer befolyásolja az aktiváció ingerküszöbének eltolását. Tractus tectospinalis A tractus tectospinalis a mesencephalon colliculus superiorjából ered.

Extrapiramidális hipertónia contralateralisan haladnak az agytörzsben, majd a gerincvelő funiculus anteriorjában, végül a cervicalis gerincvelő felé projiciálnak, ahol a nyak mozgásaiért felelős motoneuronokat innerválják. Ez a pálya a felelős a fej és nyak helyzetéért a szemmozgások során.

Lateralis agytörzsi pályák A lateralis agytörzsi extrapiramidális hipertónia tartozik a tractus rubrospinalis, mely a distalis izmok fő kontrollját adó tractus corticospinalis lateralis-szal működik közre. A tractus rubrospinalis neuronjai a mesencephalon nucleus ruberében találhatók, melyek rostjai keresztezik a középvonalat és a gerincvelői mellső szarvának dorsolateralis részében lévő interneuronohoz projiciálnak, hogy ugyancsak a distalis végtagizmok motoneuronjait befolyásolják.

A tractus rubrospinalis a flexor motoneuronokra nézve excitatorikus és gátolja az extensor izmok motoneuronjait. Ez a pálya kevésbé fontos emberben, de a decorticatios rigiditás jellegzetes testtartásában szerepet játszhat.